Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa inwestycja lubuskiej i gorzowskiej Policji już funkcjonuje

Data publikacji 05.05.2020

Ponad 37 mln zł pochłonęła inwestycja Lubuskiej Policji jaką była budowa budynku biurowego, strzelnicy ćwiczebnej oraz zaplecza technicznego. Nowoczesny i w pełni funkcjonalny kompleks służy już policjantom oraz petentom. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Dobiegła końca inwestycja pn. ,,„KMP Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10, budowa strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem technicznym oraz budową nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW, zagospodarowanie terenu” wykonywana na podstawie projektu budowlanego autorstwa Pracowni Architektonicznej „Archimedia” z Poznania. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., jako inwestor we wrześniu 2018 roku przekazała Generalnemu Wykonawcy – firmie Mirbud S.A. – plac budowy pod realizację  w/w inwestycji. Umowa z firmą obejmowała budowę budynku administracyjno-biurowego ze strzelnicą, budynku techniczno-warsztatowego, zespołu garażowo-gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty, parkingi oraz infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu. Prace budowlane zostały zakończone w pierwszym kwartale 2020 roku. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wraz  z wyposażeniem wyniosła ponad 37 milionów zł. brutto.

Jak mówi nadinsp. Helena Michalak- Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp„Dla mnie to szczególny moment. To zwieńczenie wysiłków wielu osób, które od lat zabiegały o tę inwestycję. Była ona niezwykle potrzebna pod względem praktycznym i funkcjonalnym. Cieszę się podwójnie jako logistyk i jako Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.”

Nadinsp. Helena Michalak zabiegała o tę inwestycję jeszcze jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialnego za nadzorowanie pionu logistyki, a następnie już jako Zastępca Komendanta Głównego Policji. Teraz jako szef lubuskiego garnizonu ma przyjemność oddać ten nowoczesny kompleks do użytku funkcjonariuszom, pracownikom Lubuskiej Policji oraz petentom.

Budowa nowych obiektów i przebudowa zagospodarowania terenu to przede wszystkim ujednolicenie technologiczno-sprzętowe całego kompleksu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Budynek główny podkreśla jego reprezentacyjny, urzędowy charakter, układ zgodny jest z podstawowymi założeniami określonymi dla standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących  w obiektach służbowych Policji. Budowa nowego obiektu strzelnicy była konieczna z uwagi na brak w powiecie gorzowskim bazy ćwiczebnej gdzie policjanci mogliby sprawdzać i doskonalić umiejętności strzeleckie. Zatem konieczne były wyjazdy w tym celu do jednostek ościennych. A zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyszkolenia policjantów garnizonu lubuskiego było przedmiotem głębokiej troski ze strony kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Uzupełnieniem funkcji istniejącego kompleksu jest budynek techniczno-warsztatowy oraz zespół garażowo-gospodarczy z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty oraz parkingi. Obiekty nawiązują architektoniczne do istniejącego budynku KWP w Gorzowie Wlkp. Projektowany zespół spełnia wymogi ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz wymagania ochrony środowiska.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.